Veste koliko onesnažujete z vašim avtomobilom?

Ste voznik avtomobila in vam je kdo že rekel, da ste onesnaževalec? Verjetno ne!

Onesnaženost zraka namreč p/ostaja glavni okoljski dejavnik, povezan z boleznimi, ki bi jih lahko preprečili, hkrati pa še vedno zelo negativno vpliva na naravno okolje. Zato se EU tudi na področju prometa zavzema za uvedbo načela »ONESNAŽEVALEC PLAČA«, ki je eno izmed temeljnih načel trajnostnega razvoja in obvezuje onesnaževalca k plačilu odpravljanja povzročene škode na okolje. oz. z drugimi besedami, več kot boste vozili, več boste onesnaževali in več boste morali zato tudi plačevati.

Višina davka na motorna vozila za posamezen novi osebni avtomobil je odvisna od višine specifičnih emisij CO2 in emisij onesnaževal zunanjega zraka osebnega avtomobila. Poleg CO2, emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa znatno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka ter zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov (NOx).

CILJA EU glede zmanjšanja EMISIJE CO2 IZ AVTOMOBILOV: POVPREČNO 130 g/km CO2 DO LETA 2015 (ustreza porabi približno 5,6 litra bencina na 100 km ali 4,9 litra dizla na 100 km) ZA VOZNI PARK VSAKEGA PROIZVAJALCA VOZIL POVPREČNO 95 g/km CO2 DO LETA 2021 (ustreza porabi približno 4,1 litra bencina na 100 km ali 3,6 litra dizla na 100 km) ZA VOZNI PARK VSAKEGA PROIZVAJALCA VOZIL.

Če izvzamemo emisije CO2, morda veste konkretno koliko le-teh proizvedete z uporabo vašega avtomobila?

Poglejte si v videu!

ZATO… kot voznik lahko z izbiro avtomobila ali pa s spremembo potovalnih navad že danes vplivate na »izpuščene emisije (kilograme CO2 in drugih onesnaževal)« in s tem vplivate na boljšo kakovost zraka in kvaliteto življenja vseh okoli vas.

Kajti če bo enkrat to treba narediti na hitro in čez noč, bo dosti težje!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s