ZAVAJANJE / misleading

Zdravo,

Tokrat se oglašam s čisto kratko novico oz. sliko. Kot kaže, skuša naftni lobij na vse pretvege prepričati/prepričevati, da električna mobilnost le ni tako prijazna do okolja. Veliko tega smo že slišali in brali…Moramo vedeti, da energija ne prihaja samo iz fosilnih goriv, lahko jo proizvedemo iz mnogih obnovljivih virov, ki pa jih še vedno ne izkoriščamo dovolj. Seveda je razlogov za to več, tudi na strani države itd. ampak tokrat nebi pisal o tem…, morda kdaj drugič. Morate vedeti in lahko si priznamo, da električni avto direktno vpliva na kvaliteto življenja v mestih, ki so danes polna emisij in hrupa.

Električni avto torej pomeni: nič hrupa in nič emisij, vsaj v času vožnje.

Hello,

This time I advertise with a very short news and picture. It seems that the oil lobby attempts to convince that the electric mobility is not so friendly to the environment. We’ve heard and read a lot about …

We need to know that energy does not come only from fossil fuels, we can produce it from many renewable sources, which we still do not exploit enough. Of course, there are reasons for this, too, on the side of the state (Slovenia), etc. but this time I would not write about this …, maybe some other time.

You need to know and we can admit that an electric car directly affects the quality of life in cities that are full of emissions and noise today.

Electric car therefore means: no noise and zero emissions, at least during driving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s