REŠITVE ZA ČISTO, PAMETNO IN VARNO MOBILNOST – razmišljanje 1. del

V prejšnjih nekaj blogih sem pisal o električnih avtomobilih in še bom. Tokrat pa o tem, kakšna mobilnost se nam obeta in kaj bo/bi bilo potrebno storiti. Sodoben način življenja, tempo, tehnološki razvoj in globalni megatrendi, ki jim ni moč (več) ubežati, nas “silijo” v prihodnost, kjer bo potreba, po večji mobilnosti, še močnejša. Zato potrebujemo (še) boljše, trajnostne in tehnološke rešitve, na evropskih proizvajalcih avtomobilov in politiki pa je naloga, da to pripravijo in udejanjijo. Evropski avtomobilski sektor vlaga skoraj 45 milijard EUR na leto v ukrepe za zadovoljitev »jutrišnjih« potreb po mobilnosti, z namenom doseganja čiste, pametne in varne mobilnosti. 

Torej, kaj se nam obeta na področju bolj čiste mobilnosti?

Emisije, povezane s cestnim prevozom se bodo drastično zmanjšale, predvsem zaradi večje uporabe vozil z najnovejšimi tehnologijami in alternativnimi pogonskimi sklopi, v inteligentnih prometnih sistemih,  ki bodo še bolj povezani, z še izboljšano infrastrukturo.

Zaradi pomembnih naložb v sisteme zaračunavanja infrastrukture bodo končno odpravljene ovire, ki so ovirale tržno uporabo vozil z alternativnimi gorivi. Zanesljiva in enotna infrastruktura za polnjenje bo širše dostopna po vsej Evropi, za celoten spekter alternativnih pogonskih sklopov (vključno z električnimi, hibridnimi, gorivnimi celicami in vozili na zemeljski plin). Zahvaljujoč stalnemu obnavljanju voznega parka bomo lahko izkoristili prednosti najnovejših tehnologij z nizkimi emisijami, ki bodo zagotavljale, da bodo vozila porabila manj goriva, s čimer se bodo zmanjšale emisije CO2, NOx in delcev PM10 in PM2,5. (ACEA, 2016).

Tudi pri tovornem prometu in s tem pri težkih tovornih vozilih bodo, s ciljem postati čistejša, narejeni veliki koraki. Zlasti inteligentni prometni sistemi bodo v prihodnjih desetletjih pripomogli, da bo cestni transport bistveno čistejši. »Vodenje« tovornjakov, na primer povezovanje dveh ali več tovornjakov v konvoju prek brezžičnih komunikacij, bo postalo običajna praksa po vsej Evropi, s tem pa se bo prihranilo pri porabi goriva in zmanjšanju emisij CO2, tudi do 10%. Pri težkih vozilih bomo morali razlikovati med tem, katera vozila, oz. katere tehnologije,  z vidika smiselnosti in ekonomske upravičenosti uporabiti, pri prevoza blaga na dolge razdalje in katera za regionalno ali mestno rabo. Še posebej v primeru slednjega bodo vidnejšo vlogo prevzemali alternativni pogonski sklopi.  Avtobusi npr., bodo med prvimi »transportnimi« vozili, kjer lahko pričakujemo uporabo alternativnih, čistejših pogonskih tehnologij.

Da bomo vse to dosegli, ne bo šlo čez noč. Potrebni so/bodo različni pristopi, različne strategije (na državni in lokalni ravni). Potreben bo tudi denar, ki bo doseganje čiste mobilnosti še pospešil. Tega se da pri/dobiti skozi državne sklade ali pa preko EU razpisov, skratka možnosti so.

Ko govorimo o čisti mobilnosti prebivalstva, je/bo potrebno s političnimi in infrastrukturnimi ukrepi/projekti dvigniti hojo, kolesarjenje in javni potniški iz dna mobilnostne lestvice, pri prevozu tovora, pa le-tega preusmeriti na železnice, na zadnjem kilometru, do trgovinskih polic, pa vidnejšo vlogo omogočiti alternativnim pogonskim sklopom.

Ključno vlogo pri vsem tem pa ima človek. In če bo ta izobražen, trajnostno osveščen, bodisi kot uporabnik ali politični odločevalec, bo ta izbiral čiste strategije, okolju in družbi prijazne ter ekonomične oblike mobilnosti.

One thought on “REŠITVE ZA ČISTO, PAMETNO IN VARNO MOBILNOST – razmišljanje 1. del

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s