KDAJ DO MNOŽIČNE UPORABE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV?

Pozdravljeni. Po uvodnem, predstavitvenem »nultem« blogu, je tukaj moj prvi blog – o električnih avtomobilih, kjer pišem in se sprašujem – kdaj lahko pričakujemo, da se bodo električni avtomobili začeli množično uporabljati. Zakaj je možno, da je ponekod že vsak tretji prodani avtomobil električni, drugje pa le-te lahko komaj da vidimo?

Električni avtomobili so bili priljubljeni že v letih, ko se je človeštvo šele spoznavalo z avtomobilizmom. Leta 1900 je njihov delež dosegel 38 odstotkov vseh vozil. Bencinsko gnanih avtomobilov je bilo takrat samo za okoli 22 odstotkov (Varga, 2016). In že, ko je kazalo, da bo električni avto postal najbolj množično prevozno sredstvo, se je hitro začel njegov zaton. Najprej je na to vplivalo dostopno in poceni dobavljivo gorivo, naslednji udarec je električnim avtomobilom zadal Henry Ford, ko je s tekočim trakom postavil temelje množične avtomobilske proizvodnje in na trg postavil bencinsko gnano vozilo Ford T, precej pa so k zatonu električnih avtomobilov pripevale spremenjene navade ljudi, ki so želeli potovati hitreje in dlje, kot je bilo to možno z električnimi avtomobili.

Danes, leta 2018, dobrih 100 let po zatonu električnih avtomobilov, ta zaradi spremenjenih razmer spet dosegajo ponovno oživitev in kot kaže, bo sedaj njihova era daljša. Skoraj ves svet, tako rekoč vsi avtomobilski proizvajalci in trgovci ter vedno bolj tudi politiki, (pragmatično) sodelujejo v tej preobrazbi, ko električna vozila ponovno (sicer počasi) pridobivajo na pomenu, družba pa se zaveda, da bo morala (hočeš, nočeš) spremeniti svoje potrošniške in mobilne navade. Enim to uspeva hitreje kot drugim, razlogi so različni, vendar spremembe se (že) dogajajo.

Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA) je npr. objavilo podatke, ki kažejo korelacijo med prodajo električnih avtomobilov na trgu in spodbudami za rast BDP. Podatki kažejo, da imajo tržni delež električnih osebnih avtomobilov okoli ali malce nad 1% samo v zahodnoevropskih državah, kjer BDP na prebivalca presega 30.000 EUR. Nasprotno pa ima skoraj polovica vseh držav članic EU tržni delež električnih osebnih avtomobilov 0,5% ali manj. Dejansko je v državah z BDP manj kot 17.000 EUR, tržni delež še vedno blizu nič – vključno z novimi članicami EU v srednji in vzhodni Evropi ter Grčijo (ACEA, 2017a).

Mnogi dajejo Norveško kot zgled in merilo, vendar je potrebno vedeti, da je njen BDP, v višini 64.000 EUR, več kot dvakrat višji od povprečja EU. Norveška je v letu 2016 dosegla 29-odstotni tržni delež električnih avtomobilov, v letu 2017 pa že 39 odstotni tržni delež (Pavšič, 2018), k čemer prav gotovo prispeva tudi višina BDP, ne smemo pa spregledati vladnih regulativ in spodbud, ki znatno vplivajo na ta rezultat.  Na drugi strani, pa nihče ne gleda na primer Grčije, kjer je bilo leta 2016 prodanih samo nekaj deset električnih avtomobilov. To bi moral biti poziv za oblikovanje politike EU. Prihodnji ukrepi dekarbonizacije bi morali biti vključujoči, namesto da predpostavljajo, da so vse države v enakem položaju kot peščica naprednih trgov (ACEA, 2017a).

Podatki ACEA kažejo, da so spodbude za nakup električnih avtomobilov, s strani držav zelo različne tudi po vrednosti, kar vsekakor vpliva na tržne deleže. Zanimivo je tudi, da pet držav članic EU sploh ne ponuja nikakršnih spodbud.

Statistika prodaje električnih avtomobilov, pa je trendovsko gledano, kljub temu pozitivna in naraščajoča. Delež prodanih električnih avtomobilov se iz leta v leto povečuje. V Sloveniji npr. smo v prvih sedmih mesecih leta 2017 na novo registrirali 768 avtomobilov na električni ali hibridni pogon, v istem obdobju leta 2016 pa je bilo takšnih vozil manj kot 300 (Čepin, 2017).

Čeprav vsi avtomobilski proizvajalci širijo svoje portfelje električnih avtomobilov, je prodor električnih vozil na trge po članicah EU, še vedno zelo nizek in različen. Kupci, ki iščejo alternativo dizelskemu avtomobilu, se pogosto odločijo za bencinske ali hibridne različice, manj pa za nakup električnih avtomobilov (ACEA, 2017a). Razlogi, ki jih kupci navajajo in najbolj izpostavljajo, da se ne odločajo za električne avtomobile, so predvsem visoka nabavna cena ter doseg (Knez in drugi, 2014). Vendar pa se kupci premalo zavedajo, da električne avtomobili, ki so danes na trgu, že zdavnaj zadostujejo povprečnim potovalnim  navadam, s širitvijo in dosegljivostjo polnilne infrastrukture, pa se bo to še povečalo. Prav tako, kupci ne vedo, da so stroški vzdrževanja električnih avtomobilov, v primerjavi s konvencionalnimi, znatno manjši.

Z drugimi besedami, končni izdelek sam, ne glede na to, kako dober je, ne zadostuje za ustvarjanje povpraševanja. Poleg usklajenih in skladnih potrošniških spodbud za spodbujanje prodaje električnih avtomobilov, potrebujemo v vseh državah članicah EU več naložb v infrastrukturo za polnjenje električnih vozil in v infrastrukturo za proizvodnjo in preskrbo (zelene) električne energije. Zelo veliko(!!!) bo potrebno narediti tudi na področju izobraževanja in ozaveščanja o trajnostnem načinu delovanja, kar pa ni naloga samo države ampak vseh deležnikov, ki sodelujejo v »tej – skupni zgodbi«.

In če še zaključim. Verjamem, da bomo z enotno, vključujočo evropsko strategijo, ki se bo zrcalila v nacionalnih in lokalnih politikah, s skupnimi cilji, ki bi morali biti »čist, pameten in varen – boljši jutri za vse nas«, vsekakor dvignili okoljsko osveščenost ter tehnološko pismenost in tako celovito spremenili vzorce razmišljanja, obnašanja in delovanja. Le tako se bomo približali množični uporabi električnih avtomobilov. Nič pa ne gre iz “danes na jutri”! Važno je, da se je kepa začela kotaliti!

Prihodnjič pa o tem, kaj voznike najbolj moti pri električnih avtomobilih.

One thought on “KDAJ DO MNOŽIČNE UPORABE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s